MENU

Nna leloko la 335484 batho ba mmoho ba agang Mzanzi o siameng o tshegeditswe ke batho

Mmogo re fetola mogala wa lotheka mongwe le mongwe sediriswa sa go aga demokrasi

Mongwe le mongwe a ka nna leloko ka go romela molaetsakhutswe/ ntetsetsa, kgotsa whatapp go

062 17 POWER. Kgotsa saena mo.

Nna leloko la 305484 batho ba mmoho ba agang Mzanzi o siameng o tshegeditswe ke batho

Mongwe le mongwe a ka nna leloko ka go romela molaetsakhutswe/ ntetsetsa, kgotsa whatapp go 062 17 POWER or dial *134*1994*789# it's free. Kgotsa saena mo.

Is there an issue in your community you want to campaign on? We can support you to set up and launch a campaign.

Is there an issue in your community you want to campaign on? We can support you to set up and launch a campaign.

amandla.mobi is working to be funded by everyday people like you. To challenge power in Mzansi, we don't accept funding from corporations, our political parties or our government. To remain independent and non-partisan, we rely on donations from every day people like you.

Latest News

Thirteen months on and SABC and etv will still not screen Emmy award winning documentary, Miners shot Down. As congratulatory messages continue to flow from all directions including political parties, amandla.mobi members ask why the SABC and etv will still not show the documentary to all South Africans. On the eve of the second anniversary of the Marikana Massacre last year, widows and family members of those killed in Marikana, travelled from the Farlam Commission of Inquiry to the studios... Read more

Inhlangano yokugqugquzela amalungelo omphakathi, i-amandla.mobi, ibe nempumelelo ngemuva kokufaka uhlu lwezikhalo kuMnyango wezeMfundo ePhakeme ephoqa uMnyango ukuthi ukhiphe umbiko we-‘No-Fees Varsity’. UMnyango uthumele lo mbiko kwi-amandla.mobi namhlanje ekuseni, NgoLwesine, ngemuva kwesicelo ebesifakwe ngokomgomo wokuPhucula ukuFinyelela oLwazini, kuMqondisi-Jikele kanye kuSekela Mqondisi-Jikele ezinsukwini ezimbili ezedlule. Zombili lezi zikhulu bezinikezwe izinsuku ezingu-14 ukuthi ziphendule kulesi sicelo. Umbiko we-’No-Fees Varsity’ wawuthulwe kuNgqongqoshe wezeMfundo ePhakeme, uMnu Blade Nzimande, ngoZibandlela ka-2012 kodwa wawungazange udluliselwe emphakathini. “Ukukhishwa kwalo mbiko kungokunqoba okukhulu kumalunga e-amandla.mobi asaqhubeka nokukhalisana nabafundi mayelana... Read more

*UPDATE* - University of Johannesburg students and workers have launched an #OccupyUJ shut down in response to workers losing their jobs, the VC refusing to meet with students over fees. Students have faced assault by security, bouncers and armed police. Please send airtime or an e-wallet to @UJFML via 0834412941 (MTN). -We are getting reports from CUT Welkom students were attacked and arrested. We've called lawyers, but students are requesting airtime donations to coordinate bail, call parents and reach out... Read more